2013.10.07. 15:36 – Lángoló Gitárok

Milyen zenét hallgatsz és hogy? - Játékszabályzat

Megújult a Lángoló!

Olvasd cikkeinket az új oldalunkon, ahol az eddigieknél jóval több tartalom vár!

A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI


1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A nyereményjáték szervezője a BPRNR Kft. (1114 Budapest, Ulászló u. 8.)

2. A JÁTÉKOKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A játékokban részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett, 16 éven felüli természetes személy, kivéve:

- a BPRNR Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- az adott játékhoz a nyereményt juttató gazdasági társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- a játékok előkészítésében és lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- akit a szervező a játékból jelen szabályzat megsértése miatt kizárt.

3. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

A játékokban való részvétellel a játékosok az itt közzétett hivatalos részvételi feltételeket elfogadják.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS MENETE

A játék időtartama 2013. október 8-22.

A játékokban bármelyik olvasó (továbbiakban játékos) részt vehet, aki a játékokra jelentkezés feltételét teljesíti, azaz a kérdőívet kitölti és az emailcímét beküldi.

A játékban résztvevő játékosok közül a nyertes a szervező cég munkatársai legkésőbb a beküldési határidőt követő 5 munkanappal közjegyző jelenlétében sorsolják ki, és a nyertest a beküldött emailcímén értesítik. A szervezők 5 pótnyertest is sorsolnak, és amennyiben az eredeti nyertes az emailes értesítésre az értesítést követő egy hónapon belül nem reagál, a sorsolási sorrendben következő pótnyertes válik nyertessé.

5. A DÍJ

A játék díja egy Huawei Ascend P6 telefonkészülék (http://consumer.huawei.com/minisite/ascendp6/#home_landing).

6. DÍJAK ÁTADÁSA

A nyertes az értesítésre küldött válaszától számított legkésőbb 30 munkanapon belül kapja meg a díjat a szervezővel emailben vagy telefonon egyeztetett módon (személyes átvétel vagy postai kézbesítés). A nyertes kötelesek a szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a díj átvétele a szervező által meghatározott határidőn belül megtörténjen. Amennyiben a nyertest, az előre egyeztetett időpontban nem tudják elérni az általa megadott címen, a nyertes a díjra a továbbiakban nem jogosult. A díj átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a szervező felelősséget nem vállal. A díj pénzre nem váltható.

7. FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

A szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok által okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékost terheli.

Figyelemmel arra, hogy a játékban való részvétel ingyenes, a szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy adatait (nevét, cégnevét, címét, telefonszámát) a szervező promóciós partnerei részére a díjak eljuttatása céljából átadja.

A játék hivatalos internetoldalának címe: www.langologitarok.husüti beállítások módosítása